Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Místní vyhlášky 

Název vyhlášky Účinnost
Jednací řád zastupitelstva obce Vitčice  16.01.2017 
Obecně závazná vyhláška č. 2-2015  29.12.2015 
Obecně závazná vyhláška č. 1-2015  31.03.2015 
Obecně závazná vyhláška č. 1-2013, kterouse stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství  10.12.2013 
Příloha č. 1 k OZV č. 1-2013  10.12.2013 
Příloha č. 2 k OZV č. 1-2013  10.12.2013 
Nařízení číslo 1-2013 - Tržní řád  11.11.2013 
Příloha číslo 1 k návrhu Nařízení číslo 1-2013 - Tržní řád  11.11.2013 
Příloha číslo 2 k návrhu Nařízení číslo 1-2013 - Tržní řád  11.11.2013 
Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku ze psů  27.01.2011 
Obecně závazná vyhláška č. 1-2004  30.07.2009 
Obecně závazná vyhláška o pohřebnictví  30.07.2009 
Obecně závazná vyhláška o stanovení školského obvodu  30.07.2009 
Spisový a skartační řád obce Vitčice  30.07.2009 
Příloha č. 1 ke Spisovému a skartačnímu řádu obce Vitčice  30.07.2009 
Příloha č. 2 ke Spisovému a skartačnímu řádu obce Vitčice  30.07.2009 
Organizační řád  30.07.2009  

Zápisy ze zastupitelstva

Název zápisu Účinnost
Zápis číslo 1 z veřejnéhe zasedání zastupitelstva obce Vitčice, konaného dne 1. února 2018  27.02.2018
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vitčice, ze dne 28. prosince 2017  15.01.2018
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vitčice konaného dne 16. listopadu 2017  28.11.2017
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vitčice ze dne 25. září 2017  05.10.2017
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vitčice, konaného dne 29. června 2017  11.07.2017
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vitčice, konaného dne 1. června 2017  12.06.2017
Zápis z veřejného jednání zastupitelstva obce Vitčice, ze dne 16. března 2017  27.03.2017
Usnesení z veřejného zasedýání zastupitelstva obce Vitčice, ze dne 26. ledna 2017  06.02.2017
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vitčice ze dne 29. prosince 2016  09.01.2017
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vitčice, ze dne 10. listopadu 2016  28.11.2016
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vitčice ze dne 29. září 2016  11.10.2016
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vitčice, ze dne 11. července 2016  29.09.2016
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vitčice ze dne 2. června 2016  21.06.2016
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vitčice, konaného dne 17. března 2016  31.03.2016
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vitčice, konaného dne 28. prosince 2015  07.01.2016
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vitčice, konaného dne 22. října 2015  07.01.2016
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vitčice, konaného dne 24. září 2015  07.10.2015
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vitčice, ze dne 25. června 2015  07.10.2015
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vitčice, konaného dne 5. února 2015  25.06.2015
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vitčice, konaného dne 26. března 2015  25.06.2015
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vitčice, konaného dne 29. prosince 2014  12.02.2015
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vitčice, konaného dne 6. listopadu 2014  12.12.2014
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vitčice, konaného dne 20. listopadu 2014  12.12.2014
Usnesení číslo 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vitčice, konaného dne 22. září 2014  14.11.2014
Usnesení číslo 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vitčice, konaného dne 23. června 2014  07.07.2014
Usnesení číslo 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vitčice, konaného dne 27. března 2014  28.04.2014
Usnesení číslo 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vitčice, konaného dne 30. ledna 2014  20.02.2014
Usnesení číslo 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vitčice ze dne 27. prosince 2013  23.01.2014
Usnesení číslo 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vitčice ze dne 28. listopadu 2013  27.12.2013
Usnesení číslo 5, ze dne 24. října 2013  26.11.2013
Usnesení číslo 4, dne 19. září 2013  27.09.2013
Usnesení číslo 3, ze dne 31. července 2013  16.08.2013 
Čerpání rozpočtu k 30.06.2013 - Příjmy  16.08.2013 
Čerpání rozpočtu k 30.06.2013 - Výdaje  16.08.2013 
Usnesení číslo 2 ze dne 27. května 2013  16.08.2013 
Usnesení číslo 1, ze dne 26. března 2013  05.04.2013 
Usnesení číslo 8, ze dne 28. prosince 2012  04.04.2013 
Usnesení číslo 7, ze dne 29. listopadu 2012  04.04.2013 
Usnesení číslo 6, ze dne 29. října 2012  04.04.2013 
Usnesení číslo 5, ze dne 2. srpna 2012  04.04.2013 
Usnesení číslo 3, ze dne 19. dubna 2012  04.04.2013 
Usnesení číslo 1, ze dne 1. března 2012  04.04.2013