Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Místní vyhlášky 

Název vyhlášky Účinnost
OZV č. 1/2022 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.doc 01.01.2023
Řád veřejného pohřebiště obce Vitčice.doc 01.01.2022
OZV č.2/2021 - místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.doc 01.01.2022
OZV č.1/2021 - o stanovení obecního systému odpadového hodpodářství na území obce Vitčice.doc 01.01.2022
OZV č. 2/2019, o místním poplatku ze psů. doc 01.01.2020
OZV č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů doc 01.01.2020
OZV č.12018, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce.doc16 16.11.2018
Jednací řád zastupitelstva obce Vitčice  16.01.2017 
OZV č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů 31.03.2015 
OZV č. 1/2013, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství  10.12.2013 
Příloha č. 1 k OZV č. 1-2013  10.12.2013 
Příloha č. 2 k OZV č. 1-2013  10.12.2013 
Nařízení číslo 1-2013 - Tržní řád  11.11.2013 
Příloha číslo 1 k návrhu Nařízení číslo 1-2013 - Tržní řád  11.11.2013 
Příloha číslo 2 k návrhu Nařízení číslo 1-2013 - Tržní řád  11.11.2013 
Obecně závazná vyhláška č. 1-2004  30.07.2009 
Obecně závazná vyhláška o stanovení školského obvodu  30.07.2009 
Spisový a skartační řád obce Vitčice  30.07.2009 
Příloha č. 1 ke Spisovému a skartačnímu řádu obce Vitčice  30.07.2009 
Příloha č. 2 ke Spisovému a skartačnímu řádu obce Vitčice  30.07.2009 
Organizační řád  30.07.2009