Drobečková navigace

Úvod > Obec > Dotace

Dotace

DOTACE ROKU 2022

INFRASTRUKTURA PRO RODINNOU VÝSTAVBU VE VITČICÍCH - KANALIZACE

ochranna-znamka-pov-ok-2022 (1).jpgInfrastruktura pro rodinnou vystavbu ve Vitcicich.docx

Výstavba infrastruktury pro rodinnou výstavbu ve Vitčicích - kanalizace, je realizována za finanční podpory Olomouckého kraje z POV 2022, z dotačního titulu 1, Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

DOTACE ROKU 2021

OPRAVA POŽÁRNÍ NÁDRŽE A JEJÍHO OKOLÍ VE VITČICÍCH

POV 2021 - logo.jpgOprava požární nádrže a jejího okolí ve Vitčicích.docx

Oprava požární nádrže a jejího okolí ve Vitčicích je realizována za finanční podpory Olomouckého kraje z POV 2021, z dotačního titulu 1, Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

 POV 2021 - Oprava požární nádrže a jejího okolí ve Vitčicích

INFRASTRUKTURA PRO RODINNOU VÝSTAVBU VE VITČICÍCH

Infrastruktura pro rodinnou výstavbu ve Vitčicích.docx

POV 2021 - logo.jpg

Projekt infrastruktury pro rodinnou výstavbu ve Vitčicích je realizován za finanční podpory Olomouckého kraje z POV 2021,  z dotačního titulu 3, Podpora přípravy projektové dokumentace.

POV 2021 - Infrastruktura pro rodinnou výstavbu ve Vitčicích (2).docx

 

POŘÍZENÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ

Pořízení osobních ochranných prostředků.docxlogo-kraj-2.jpg

je realizováno za finanční podpory Olomouckého kraje z Programu na podporu JSDH. 

Jedná se o neinvestiční dotaci na zajištění akceschopnosti JSDH Vitčice.

Osobní ochranné pomůcky.docx

 CHODNÍKY VITČICE

Chodníky Vitčice.pdf

 Cílem projektu  je zvýšení bezpečnosti dopravy a bezpečnosti chodců obnovou tří úseků chodníků

a pořízením radarového ukazatele rychlosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

DOTACE ROKU 2020 

OPRAVA KAMENNÉHO KŘÍŽE S OHRÁDKOU

Logo_kraje_na_web[4].jpg

Oprava kamenného kříže s ohrádkou.docx

Oprava kamenného kříže s ohrádkou je realizovaná za finanční podpory Olomouckého kraje  dotačního programu Památkové péče v Olomouckém kraji, z dotačního titulu Obnova staveb drobné architektury místního významu.

PROJEKT BUDOVY PRO OBECNÍ TECHNIKU A ZÁZEMÍ PRO ZAMĚSTNANCE

logopov-2020.jpg

Projekt budovy pro obecní techniku a zázemí pro zaměstnance.docx 

Projekt budovy pro obecní techniku a zázemí pro zaměstnance je realizován za finanční podpory Olomouckého kraje z POV 2020, z dotačního titulu 3, Podpora přípravy projektové dokumentace.

OPRAVA FASÁDY NA OBECNÍCH BUDOVÁCH VE VITČICÍCH

logopov-2020.jpgOprava fasády na obecních budovách ve Vitčicích.docx

Oprava fasády na obecních budovách ve Vitčicích je realizována za finanční podpory Olomouckého kraje z POV 2020, z dotačního titulu 1, Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

ÚZEMNÍ PLÁN VITČICE

logopov-2020.jpgÚzemní plán Vitčice.docx

zpracování Územního plánu Vitčice je realizováno za finanční podpory Olomouckého kraje z POV 2020, z dotačního titulu Podpora zpracování územně plánovací dokumentace.

POŘÍZENÍ PROSTŘEDKŮ PRO VYPROŠŤOVÁNÍ

Logo_kraje_na_web.jpg

Pořízení prostředků pro vyprošťování.docx

je realizováno za finanční podpory Olomouckého kraje z Programu na podporu JSDH. Jedná se o neinvestiční dotaci na zajištění akceschopnosti JSDH Vitčice.

POŘÍZENÍ NOVÉHO DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU JPO5 VITČICE

Pořízení nového dopravního automobilu JPO5 Vitčice.docx

POŘÍZENÍ NOVÉHO DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU JPO5 VITČICE

Bylo realizováno za finanční podpory Olomouckého kraje z Programu na podporu JSDH. 

DOTACE ROKU 2019

POV 2019 REKONSTRUKCE DOMU Č.P. 65 - ZAMĚSTNANECKÝ BYT

POV 2019.docx

Obec v roce 2018 koupila rodinný dům č. p. 65. I když byl dům obývaný, majitelé zde prováděli jen drobné a nutné opravy. Aby bydlení vyhovovalo současným nárokům na funkčnost, estetičnost a především předpisům na snižování emisí v rámci ochrany ovzduší, byla potřebná celková rekonstrukce domu.

V rámci projektu byla provedena:

 • rekonstrukce původní nevyhovující elektroinstalace;
 • rekonstrukce vodoinstalace sociálního zařízení, koupelny, zavedení teplé a studené vody do kuchyně;
 • zbudování nové otopné soustavy, rekonstrukce kotelny a pořízení nového kotle;
 • částečné zateplení domu ze severní strany;
 • výměna starých kastlových oken za okna plastová, čímž došlo k technickému zhodnocení budovy;
 • výměna dřevěných vchodových dveří za plastové dveře s hliníkovým rámem;
 • oprava vnitřních omítek.

Záměrem projektu bylo provedení rekonstrukce domu č. p. 65 tak, aby zde vznikl funkční byt pro zaměstnance obce.

Realizací projektu byl vybudován nový byt pro zaměstnance obce, který doposud do zaměstnání dojížděl. Zároveň se v naší obci přihlásil k trvalému pobytu.

Důležitým přínosem zrealizované akce bylo vytvoření podmínek pro život především mladé generace, která je důležitá pro další rozvoj obce.

Fotodokumentace - POV 2019.docx

JSDH VITČICE 2019 NÁKUP PŘÍVĚSNÉHO VOZÍKU JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VITČICE

Olomoucký kraj pravidelně finančně podporuje jednotky sboru dobrovolných hasičů. V letošním roce získala obec investiční dotaci na nákup věcného vybavení. Poskytnutý příspěvek byl použitý na pořízení přívěsného vozíku pro hasičskou techniku zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Vitčice. Použitím finančního příspěvku je zajištěna doprava hasičské techniky potřebné na místě zásahu při výkonu zásahových prací během mimořádných událostí souvisejících s výkonem funkce členů zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů. Zároveň je přívěsný vozík používán mladými hasiči při jejich účasti na požárních soutěžích.

Hasiči, vozík 1.jpg Hasiči, vozík 3.jpg

DOTACE ROKU 2018

POV 2018 OPRAVA VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY A JEJÍCH VENKOVNÍCH PROSTOR

Logo_kraje_na_web.jpgStavba pochází z roku 1897. Poslední zásadní rekonstrukce budovy se uskutečnila v letech 1987 - 1991. Od této poslední rekonstrukce zde probíhaly běžné opravy a údržba. Jedná se o jedinou větší budovu v obci, která slouží k pořádání společensko kulturních akcí (každoročních ostatků, oblastní závody orientačního běhu, zázemí pro pořádání dětského pohádkového lesa), sportovní vyžití pro stolní tenis a cvičení dětí, pořádání rodinných oslav nebo posledních rozloučení. Budova slouží jako významná občerstvovací zastávka na cyklotrase číslo 5084 a 5013, která spojuje obce Olomouckého a Zlínského kraje.

V rámci projektu byla provedena:

 • oprava původní elektroinstalace v prvním poschodí budovy (cca z roku 1950), včetně opravy elektroinstalace v přilehlých venkovních prostorách;
 • oprava vnitřních omítek;
 • oprava původního dřevěného schodiště pro vstup do prvního poschodí;
 • oprava části střechy - výměna poškozených trámů, výměna žlabů a svodů, oprava části krytiny, zpevnění střešní konstrukce;
 • úprava venkovních prostor - odvodnění, zpevnění svahu, zadláždění, vyrovnání terénu, odvoz sutin;
 • vybudování dřevěného přístřešku přilehlých prostor víceúčelové budovy.

Záměrem projektu byla oprava nevyhovujících prostor, které budou sloužit jako zázemí pro spolkovou činnost a konání kulturních a společenských akcí v obci - ostatky, pořádání pohádkového lesa.

Realizací projektu došlo k plnému využití stávajících prostor především pro maminky s dětmi, širokou veřejnost a spolkovou činnost. Realizací projektu bylo vytvořeno zázemí pro společensko kulturní život v obci a byly zajištěny prostory pro sportovní aktivity v obci.

Důležitým přínosem zrealizované akce bylo vytvoření podmínek pro život především mladé generace, která je důležitá pro další rozvoj obce.

KLEMPÍŘSKÉ A TESAŘSKÉ PRÁCE

Před realizací - klempíři.JPG Vyměněné trámy.JPGy

ELEKTROINSTALATÉRSKÉ PRÁCE

Původní elektroinstalace.JPG Nová elektroinstalace.JPG

STAVEBNÍ PRÁCE

Původní venkovní prostory.JPG zahradka 01.jpg

TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE

Původní schodiště.JPG Dřevěné schodiště po opravě.jpg