Drobečková navigace

Úvod > Kultura > Památné stromy

Památné stromy

Akát bílý u Andílka

Památný, chráněný strom. Tyto stromy se sázely na významných místech. Tento byl vysazen na důležité křižovatce cest. Jeho stáří je odhadováno na 250 let, obvod kmene 322 cm, výška 10 m a šířka koruny 8 m. Na konci 90. let byl odborně ošetřen a ořezány suché větve.

Lípy před školou

Byly vysázeny v roce 1881 u příležitosti oslav svatby Jejího Veličenstva Korunního prince Rudolfa Habsburského a arcivévodkyně Štěpánky. Tři lípy z vitčického lesa vysázel Jan Nesvadba, č. p. 74. V 1964 byla jedna z lip vykácena z důvodů nedostatku světla ve škole. Druhá lípa byla v 90. letech zasažena bleskem, ale po odborném ošetření a prořezání by zachráněna. V červenci roku 2009 musela být jedna lípa vykácena z důvodu jejího špatného stavu. Kmen stromu trpěl hnilobou a hrozilo nebezpečí jejího pádu na budovu školu. V současné stojí před budovou školy již jen jedna lípa.

Lípy u kaple

Na památku dosažení československé samostatnosti, zasadili v listopadu 1918 občané Alois Řezáč, č. p. 52, Ludvík Dohnal, č. p. 68 a Metoděj Konečný, č. p. 17, na návsi kolem kaple tři národní stromy - lípy. Začátkem 90. let nechal tehdejší starosta obce nesmyslně, a bez jakékoli porady s občany, dvě lípy vykácet. Třetí zachránilo jen to, že po zásahu bleskem trčel k obloze jen kmen, který po čase opět obrostl. Jedna z lip se natolik rozrostla, že její větve zasahovaly do střechy kaple, ale stačilo jen její odborné prořezání. Druhá odstraněná lípa stála přes cestu, přímo proti kapli a zcela evidentně stavbě nijak neškodila. Proto její skácení kulturně uvažujícímu člověku, který ještě navíc ctí a váží si tradic našich předků, nedává její odstranění žádný smysl, nebereme-li v úvahu možnost, že někdo využil památného stromu jako dobrého zdroje palivového dříví.

Zbylá třetí lípa byla na jaře roku 2003 odborně ošetřena a zachráněna pro budoucí generace. Poblíž místa, kde se dříve rozkládaly větve památné lípy, obecní zastupitelstvo 28. října 1998, u příležitosti 80. výročí vzniku Československa, zasadilo jednu lípu z vitčického lesa, která se začala utěšeně rozrůstat a snad nahradí svou předchůdkyni. Mezi památné lípy je i okrasná lípa na návsi před usedlostí Coufalíkových, č. p. 16, která byla vysazena v roce 1968 při příležitosti 50. výročí vzniku Československa. Krásný a urostlý strom tvoří opravdovou dominantu prostoru na návsi.

Strom milénia

Javor Drumonda byl vysazen 31. října 2002 obcí Vitčice na upraveném prostranství "Točny".