Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství v roce 2024

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství v roce 2024Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství v roce 2024

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství ve výši 750,00 Kč je povinna platit fyzická osoba přihlášená v obci; fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku na jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. Poplatek můžou občané uhradit přímo v kanceláři obecního úřadu, anebo na účet 21325701/0100, ve variabilním symbolu uvede plátce rok, za který poplatek hradí a číslo popisné rodinného domu nebo bytu. (např. VS 202331).