iconKALENDÁŘ AKCÍ

« Březen 2018 »
PoÚtStČtSoNe
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

iconNEWSLETTER

Chcete-li pravidelně dostávat novinky na svůj email, vložte prosím svoji platnou adresu.


iconRSS KANÁL

Poskytujeme Vám novinky také ve formátu RSS 1.0

OTEVŘÍT RSS

icoINFOKANÁL

Dnes je 22.03.2018, svátek má: Leona, zítra Ivona

Dnes – (Pr.)
°C
  Zítra –
°C °C
  Pozítří –
°C °C

Povinné informace

Úřední hodiny:

Pondělí 8.00 - 12.00 hod. 17.00 - 19.00 hod.
Úterý 8.00 - 12.00 hod.  
Středa 8.00 - 13.00 hod.  
Čtvrtek 8.00 - 12.00 hod. 17.00 - 19.00 hod.
Pátek 8.00 - 12.00 hod.  

Kontaktní informace

Adresa: Obecní úřad Vitčice, Vitčice 31, 798 27, Němčice nad Hanou
Telefon: +420 582 388 052
Email: obec@vitcice.cz
IČO: 00600091
Starosta (statutární zástupce obce): Mojmír Grepl, telefon : + 420 724 187 085
Místostarosta (zastupuje starostu): Jana Zlámalová, telefon : + 420 724 187 086
Číslo účtu: KB 21325701/0100

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně. V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam. V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena
  • jaká konkrétní informace je požadována
  • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti - do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona). Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení. Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání. Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.
Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.
Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

  • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu,
  • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

  • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
  • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA ČÍSLO 106/1999 Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením §17 zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nařízením vlády číslo 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, výši úhrad za poskytování informací podle tohoto zákona. Sazebník výše úhrad platí od 1. března 2017 do 31. prosince 2017. NÁKLADY NA POŘÍZENÍ KOPIÍ Černobílé kopírování: ♦ Za pořízení kopie formátu A4 - jednostranně 2,00 Kč ♦ Za pořízení kopie formátu A4 - oboustranně 4,00 Kč ♦ Za pořízení kopie formátu A3 - jednostranně 3,00 Kč ♦ Za pořízení kopie formátu A3 - oboustranně 5,00 Kč Barevné kopírování: ♦ Za pořízení kopie formátu A4 - jednostranně 6,00 Kč ♦ Za pořízení kopie formátu A4 - oboustranně 8,00 Kč ♦ Počítačový výstup - černobílý tisk: ♦ Za pořízení kopie formátu A4 - jednostranně 2,00 Kč ♦ Za pořízení kopie formátu A4 - oboustranně 4,00 Kč ♦ Za pořízení kopie formátu A3 - jednostranně 3,00 Kč ♦ Za pořízení kopie formátu A3 - oboustranně 5,00 Kč Počítačový výstup - barevný tisk: ♦ Za pořízení kopie formátu A3 - jednostranně 6,00 Kč ♦ Za pořízení kopie formátu A3 - oboustranně 8,00 Kč NÁKLADY NA ODESLÁNÍ INFORMACÍ ŽADATELI: Náklady na použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů dle platného ceníku použitého provozovatele poštovních služeb. NÁKLADY NA MIMOŘÁDNĚ ROZSÁHLÉ VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ: Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací, stanoví se výše úhrady za každou započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem na 140,00 Kč. ODESLÁNÍ INFORMACE ELEKTRONICKOU POŠTOU: ♦ Poplatek za odeslání informace elektronickou poštou - do 30 stran 10,00 Kč ♦ Poplatek za odeslání informace elektronickou poštou - 31 - 100 stran 40,00 Kč ♦ Poplatek za odeslání informace elektronickou poštou - každých 30 stran nad 100 stran 10,00 Kč.

Copyright © 2009 obec Vitčice. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv využití obrazových materiálů či textů třetími stranami, je možné pouze se svolením pověřených zástupců obce Vitčice.

Tvorba www stránek / Global Business IT, tento web využívá obecní systém q-Obec